Ηράκλειτος Φροντιστήρια Τρίκαλα

Facebook
Ηράκλειτος - Φροντιστήρια - Τρίκαλα

IV. Τεχνολογικές Επιστήμες

IV. Τεχνολογικές Επιστήμες - Ηράκλειτος

Τμήματα ΑΕΙ

 • Πολιτικών Μηχανικών
 • Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
 • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
 • Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας
 • Μηχανικών Περιβάλλοντος
 • Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 • Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
 • Χημικών Μηχανικών
 • Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών
 • Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
 • Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής
 • Γεωπονίας
 • Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
 • Φυτικής Παραγωγής
 • Ζωικής Παραγωγής
 • Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας
 • Γεωργικής Οικονομίας
 • Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
 • Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
 • Περιβάλλοντος
 • Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
 • Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Στρατιωτικές Σχολές

 • Ευελπίδων (Όπλα και Σώματα)
 • Ναυτικών Δοκίμων (Μάχιμοι και Μηχανικοί)
 • Ικάρων (Ιπτάμενοι και Μηχανικοί)
 • Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας
 • Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (μόνο οι Τεχνικοί)
 • Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού

Τμήματα ΤΕΙ

 • Πολιτικών Δομικών Έργων
 • Πολιτικών Έργων Υποδομής
 • Τοπογραφίας
 • Μηχανολογίας
 • Ηλεκτρολογίας
 • Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων
 • Ηλεκτρονικής
 • Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
 • Αυτοματισμού
 • Πληροφορικής
 • Ενεργειακής Τεχνικής
 • Τεχνολογίας Πετρελαίου
 • Ορυχείων
 • Ναυπηγικής
 • Οχημάτων
 • Κλωστοϋφαντουργίας
 • Φυτικής Παραγωγής
 • Ζωικής Παραγωγής
 • Ιχθυοκομίας - Αλιείας
 • Δασοπονίας
 • Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου
 • Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
 • Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων
 • Τεχνολογίας Τροφίμων
 • Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών
 • Βιομηχανικού Σχεδιασμού
 • Φωτογραφίας
 • Γραφιστικής
 • Διακοσμητικής
 • Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
 • Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Τμήματα ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ

 • Εκπαιδευτικών Πολιτικών
 • Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων
 • Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων
 • Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών