Ηράκλειτος Φροντιστήρια Τρίκαλα

Facebook
Ηράκλειτος - Φροντιστήρια - Τρίκαλα

V. Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης

V. Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης - Ηράκλειτος

Τμήματα ΑΕΙ

 • Οικονομικών Επιστημών / Οικονομικής Επιστήμης
 • Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Επιχειρησιακής Έρευνας και Marketing
 • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
 • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών
 • Aστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 • Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
 • Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • Ναυτιλιακών Σπουδών
 • Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
 • Οικιακής Οικονομίας
 • Γεωργικής Οικονομίας
 • Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
 • Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Τμήματα ΤΕΙ

 • Τουριστικών Επιχειρήσεων / Επαγγελμάτων
 • Λογιστικής
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων
 • Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
 • Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
 • Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εμπορίας και Διαφήμισης
 • Διεθνούς Εμπορίου
 • Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης

Στρατιωτικές Σχολές

 • Οικονομικό ΣΣΑΣ
 • Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας
 • Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (μόνο οι Διοικητικοί)
 • Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού

Σχολές Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας

 • Αξιωματικών Αστυνομίας
 • Αστυφυλάκων
 • Ανθυποπυραγών